Du er her

Riktig rett

Publisert
7. februar 2012

Norsk Psykologforening mener at forsøket med sykmeldingsrett for psykologer bør bli en permanent ordning.

Dagens Medisin 11.1.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 2, 2012, side

Kommenter denne artikkelen