Du er her

Fredagstreff YPU i Oslo

Yngre Psykologers Utvalg (YPU) arrangerer tradisjonen tro uformelle kveldstreff hver første fredag i måneden. Treffene foregår på Justisen like ved Youngstorget i Oslo, fra kl. 21.00 og utover (obs: Nytt tidspunkt!). Fredagstreff er en fin arena for å møte kullinger og både gamle og nye kjente. Et medlem av YPU vil være til stede. Se etter bordet med Psykologforening-vimpel. Velkommen!

Yngre Psykologers Utvalg

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 2, 2012, side

Kommenter denne artikkelen