Du er her

Irrasjonelt

Publisert
7. februar 2012

Få har gjort så mye for å gravlegge det tradisjonelle bildet av det «rasjonelle mennesket» som psykologen Daniel Kahneman.

Bjørn Vassnes i Klassekampen 12.1.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 2, 2012, side

Kommenter denne artikkelen