Du er her

Debattert

Publisert
7. februar 2012

Psykiaterutdanningen

Ingen kognitiv tilnærming – Psykoterapiveiledning har lang tradisjon innen psykiaterutdanningen. Kravet til veiledning er nå 105 timer, der to av årene (70 timer) skal være psykodynamisk veiledning og et av årene kan være psykodynamisk, kognitivt eller gruppeterapeutisk fundert. Man kan altså fullføre en utdanning i psykiatri uten å ha mottatt psykoterapiveiledning i kognitiv tilnærming. En kandidat som virkelig er interessert i kognitiv terapi, får maksimalt godkjent ett av tre år med veiledning innenfor denne tradisjonen.

Kjetil Horn i Tidsskrift for Norsk Legeforening 20/2011

Psykodynamisk grunnlag – Det er et faglig skille mellom grunnleggende veiledning og fordypningsdelen. Grunnleggende veiledning har søkelys på lege-pasient-forholdets dynamikk slik den gjør seg gjeldende i enhver psykiatrisk behandling, også når hovedbehandlingen ikke er definert som psykoterapi. Bare godkjente veiledere i psykodynamisk terapi kan veilede i denne fasen. Det er presisert i de endrede spesialistreglene fra 2005 at grunnleggende veiledningen skal ha et psykodynamisk grunnlag.

Bente Øvensen, leder av Psykoterapiutvalget, og Morten S. Selle, leder av Spesialitetsutvalget i psykiatri i Tidsskrift for Norsk Legeforening 1/2012

Manglende argumentasjon Hva er grunnlaget for å hevde at det kun er veiledere med utdanning i dynamisk terapi som kan gi veiledning i legepasientforholdets dynamikk? (–) Hva er det vitenskapelige grunnlaget for å hevde at denne modellen skal velges framfor kognitiv terapi?

Torkil Berge, leder i Norsk Forening for Kognitiv Terapi i Tidsskrift for Kognitiv Terapi 4/2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 2, 2012, side

Kommenter denne artikkelen