Du er her

Boknytt

Publisert
7. februar 2012

Anne Stokkebæk | Korttidsterapi i grupper – på dynamisk, relationelt grundlag Tar opp psykologiske teorier og begreper om gruppen, individet i gruppen og i gruppeterapi, gruppeterapeutiske metoder og praktiske tilnærminger. Dansk. Hans Reitzels Forlag, 2011

Svein Aage Christoffersen | Profesjonsetikk Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker Forfatterne peker på at de etiske og moralske utfordringene som møter enhver som arbeider med mennesker, krever et profesjonelt skjønn og en faglig vurderingsevne. 2. utgave. Universitetsforlaget, 2011

Rolf Thorsen, Kjersti Sunde Mæhre, Kari Martinsen (red.) | Fortellinger om etikk Vitenskapelig antologi som tar utgangspunkt i møter mellom mennesker som setter spor både hos den hjelpetrengende og dem som er der for å hjelpe. Fagbokforlaget, 2012

Aase Sundfær | God dag, jeg er et barn Om barn som lever med rus eller psykisk sykdom i familien Gjennom alle kapitlene følger vi Tom og Anett, fra barndom til ung voksen alder. Bygger på forfatterens studie gjennom 25 år av barna til mødre med rusproblemer og psykiske vansker. Fagbokforlaget, 2012

Rikke Schwartz | Den psykologiske undersøgelse af børn Om elementene i en utredning av barn og unge, fra henvisning og avklaring til formidling av undersøkelsesresultater og utformning av en erklæring. Dansk. Hans Reitzels Forlag, 2011

Se også «Når mørket frister» s. 159 og Stangelands artikkel s. 138.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 2, 2012, side

Kommenter denne artikkelen