Du er her

Vel å merke

Yngre psykologers utvalg (YPU) inviterer til kveldsseminar torsdag 23. februar kl 19.00 på Dattera til Hagen i Oslo. Foredrag ved psykolog og barneombud Reidar Hjermann.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 2, 2012, side 201

Kommenter denne artikkelen