Du er her

Nytt fra forhandlingsavdelingen

Ny salærsats Salærsatsene er fra 1. januar 2012 kr. 925,–. Salærsatsen gjelder kun dersom psykologen har påtatt seg oppdrag for retten, der retten/dommeren er oppdragsgiver. Hvilken pris som tas for andre sakkyndigoppdrag må psykologen avtale med sin oppdragsgiver før en påtar seg oppdraget.

Nytt tak for egenandeler Taket for pasientenes egenandeler er fra 1. januar 2012 kr. 1.980,–. Den egenandelen pasienten skal betale per time er fortsatt kr. 307,– ved behandling hos psykolog i privatpraksis med driftstilskuddsavtale, eller ved behandling i poliklinikker i psykisk helse.

Fradrag for fagforeningskontingent Den enkelte kan trekke fra inntil kr. 3 750,– for fagforeningskontingent i selvangivelsen.

Eilert Ringdal, forhandlingssjef i Psykologforeningen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 2, 2012, side

Kommenter denne artikkelen