Du er her

Kommentar

Publisert
5. desember 2010

Fagetikken gjelder, også når en psykolog ytrer seg som privatperson på Facebook. Det grunnleggende etiske spørsmålet er om vi ville valgt samme stil og åpenhet i denne drøftingen dersom våre pasienter satt og lyttet?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 12, 2010, side 1158-1159

Kommenter denne artikkelen