Du er her

Rimer

«Splif» sitter inne for «narko, svindel og grovt ran». I tillegg rapper han fletta av de aller fleste […]. – Mener du selv at du trenger hjelp til å tenke annerledes, for eksempel fra en psykolog?

– Psykolog? Han smiler skjevt, den høyre armen går opp og ned når han snakker, han slår takten, som om noe når som helst kan begynne å rime i en forvillet verden.

– Jeg vet ikke jeg. Ingen har foretatt akkurat den vurderingen av meg. Men jeg vet at jeg trenger jobb og leilighet når jeg kommer ut. Og oppfølging. Og det opplegget er altfor dårlig i dag.

Aftenposten 7.11.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 12, 2010, side

Kommenter denne artikkelen