Du er her

Psykologer i media

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 12, 2010, side 1131

Kommenter denne artikkelen