Du er her

– Finn løsninger sammen

– Arbeidskonflikter bør løses på lavest mulig nivå i organisasjonen, sier Torgeir Strøm ved Sykehuset Innlandet. Nå vil han styrke kompetansen på konfliktløsning innad i helseforetaket.

BEDRE RUTINER: Mer kompetanse og dyktighet om konflikthåndtering er veien å gå. Ikke utspill i media, mener viseadministrerende direktør Torgeir Strøm. Foto: Sykehuset Innlandet

De tillitsvalgte ved Kongsvinger DPS oppsummerte medieoppslagene som i hovedsak positive for dynamikken i konflikten. Daværende avdelingssjef ved Kongsvinger DPS ønsket ikke å uttale seg til Tidsskriftet. Viseadministrerende direktør Torgeir Strøm ved Sykehuset Innlandet derimot, er villig til å snakke generelt om temaet.

– Vi tar utgangspunkt i det som er ånden i Hovedavtalen, som er at vi, på lavest mulig nivå og så uformelt som mulig, sammen skal løse problemene, sier han.

– Vårt ståsted er at media ikke er rett instans for å diskutere arbeidskonflikter.

Ikke varsling

Konflikter og uenigheter bør håndteres så tidlig og konstruktivt som mulig, ifølge direktøren. Da legger han til grunn at det ikke er snakk om varsling.

– Ved varsling finnes det egne rutiner, understreker han.

Et sentralt kriterium for å ta i bruk varslingsrutinene er at saken ikke blir tatt fatt i fra ledelsens side. Strøm innrømmer at det vil være gråsoner i hva som oppfattes som en varslingskonflikt, men understreker at Arbeidstilsynet er rette øvre instans for videre håndtering av arbeidskonflikter når en ikke finner løsninger internt.

– Utspill i media er ikke rette veien å gå. Min oppfordring er at partene tar hverandre seriøst, og at sakene søkes løst gjennom dialog, sier han.

Bedre i konfliktløsning

Nå vurderer Sykehuset Innlandet å tilføre foretaket mer kompetanse i konfliktløsning. Det er snakk om å skaffe seg faglig spisskompetanse, men også om å utvikle mer kunnskap og ferdighet på dette området blant lederne innenfor foretaket.

– Er dette et behov dere oppdaget i sammenheng med konflikten i Kongsvinger?

– Nei. Med 8500 ansatte vil det fra tid til annen være konflikter, og vi har sett også fra andre saker at vi bør sette av mer kapasitet og ressurser til konflikthåndtering. Vi trenger mer kompetanse og bedre rutiner for å kunne gjøre en god jobb i disse vanskelige sakene, sier Torgeir Strøm.

nina.strand@psykologforeningen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 12, 2010, side 1164

Kommenter denne artikkelen