Du er her

Forskningsnotiser

Ærlegdom varar lengst, viser ein ny studie av jobbsøkarar.

Ufødde viser teikn på oppførsel retta mot andre allereie i fjortande svangerskapsveke.

Unge jenter har mykje større risiko enn gutar for å oppleva tilbakefall ved depresjon.

Elektrisk stimulering av hjernen kan kanskje gjera deg betre i matte, viser ny studie.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 12, 2010, side 1149

Kommenter denne artikkelen