Du er her

Automatisk frikortordning

Fra 2011 blir alle egenandeler registrert automatisk, også egenandeler fra pasientreiser med rekvisisjon. Kvitteringskort for egenandeler vil ikke lenger benyttes.

Automatisk frikortordning for egenandelstak 1 ble innført 1. juni 2010. Pasienten får frikortet automatisk i posten. Dersom det er betalt mer enn egenandelstaket, blir overskytende beløp automatisk tilbakebetalt. I 2011 er taket 1 880 kroner. Målet er at brukeren skal motta frikortet i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd. Det er derfor viktig at psykologens refusjonsoppgjør sendes til HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) innen 14 dager etter at egenandelen er betalt.

I 2011 blir egenandeler fra alle behandlergrupper registrert automatisk, også egenandeler for pasientreiser med rekvisisjon. Kvitteringskortet for egenandeler vil derfor ikke bli benyttet i 2011. Når brukeren mottar frikortet i posten, kommer det en oversikt over registrerte egenandeler. Det er også mulig å bestille en oversikt over registrerte egenandeler på www.helfo.no/frikort. For at brukerne skal ha mulighet til å gjennomføre egenkontroll og fremvise dokumentasjon dersom det oppstår avvik, oppfordres brukere til å ta vare på kvitteringer.

HELFO vil distribuere brosjyrer og plakater som kan benyttes av psykologer til å informere brukere om ordningen. Ring Frikorttelefonen på nummer 815 70 050 eller se www.helfo.no/frikort ved spørsmål om frikort og egenandeler. Psykologer kan også ta kontakt med sitt HELFO-regionkontor ved spørsmål om ordningen.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 12, 2010, side 1167

Kommenter denne artikkelen