Du er her

Automatisk frikortordning

Fra 2011 blir alle egenandeler registrert automatisk, også egenandeler fra pasientreiser med rekvisisjon. Kvitteringskort for egenandeler vil ikke lenger benyttes.

Publisert
5. desember 2010

Automatisk frikortordning for egenandelstak 1 ble innført 1. juni 2010. Pasienten får frikortet automatisk i posten. Dersom det er betalt mer enn egenandelstaket, blir overskytende beløp automatisk tilbakebetalt. I 2011 er taket 1 880 kroner. Målet er at brukeren skal motta frikortet i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd. Det er derfor viktig at psykologens refusjonsoppgjør sendes til HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) innen 14 dager etter at egenandelen er betalt.

I 2011 blir egenandeler fra alle behandlergrupper registrert automatisk, også egenandeler for pasientreiser med rekvisisjon. Kvitteringskortet for egenandeler vil derfor ikke bli benyttet i 2011. Når brukeren mottar frikortet i posten, kommer det en oversikt over registrerte egenandeler. Det er også mulig å bestille en oversikt over registrerte egenandeler på www.helfo.no/frikort. For at brukerne skal ha mulighet til å gjennomføre egenkontroll og fremvise dokumentasjon dersom det oppstår avvik, oppfordres brukere til å ta vare på kvitteringer.

HELFO vil distribuere brosjyrer og plakater som kan benyttes av psykologer til å informere brukere om ordningen. Ring Frikorttelefonen på nummer 815 70 050 eller se www.helfo.no/frikort ved spørsmål om frikort og egenandeler. Psykologer kan også ta kontakt med sitt HELFO-regionkontor ved spørsmål om ordningen.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 12, 2010, side 1167

Kommenter denne artikkelen