Du er her

Ideelt

Marte-Kari Nesheim (24) vil inn i menneskets dypeste kjerne. Opprinnelig som skuespiller, før psykologien rev henne av scenen. […]

– I min ideelle verden ville samtlige ungdomsskoleelever fått en gratis psykologitime på lik linje med helsesøster eller tannlege. Først og fremst fordi jeg tror det vil vært sunt for de unge, dessuten vil de lære at det ikke er noe å være redd for.

Østlands-posten 6.11.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 12, 2010, side

Kommenter denne artikkelen