Du er her

Kommunepsykologer

Tor Levin Hofgaard fikk støtte av Bent Høie (H), leder i Stortingets helse- og omsorgskomité. – Jeg er ikke så trygg på at det er riktig å legge et terapeut-ansvar på alle fastlegene. Fastlegene har behov for psykologer, helst i nabokontoret. Vi må bruke både lov og økonomi for å få dette til i kommunene, sa Høie.

Dagens Medisin 12.11.2010

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 12, 2010, side

Kommenter denne artikkelen