Du er her

Debattert

Psykologi og politikk

Usynlig: Jeg har sett den usynlige sykdommen på nært hold. (?) For jenten eller gutten som lever med en sykdom ingen ser før det er for sent. Som sliter med problemer de selv ikke forstår. Som kanskje ser på hverdagen som uoverkommelig, vil kanskje en tilgjengelig skolepsykolog kunne være redningen. Vi vil samarbeide med kommunene for å sikre et helhetlig skolehelsetilbud i fylket vårt. For meg og Arbeiderpartiet er psykisk helse blant ungdom for viktig til å ikke gjøre noe.

Rasmus L. Rasmussen, fylkestingsrepresentant for Arbeiderpartiet, i Bergens Tidende 18. juni

Tilslutning: Stortinget gir i dag sin tilslutning til Venstres forslag om å trappe opp tilbudet innen psykisk helse i kommunene. Et samlet Storting ber regjeringen utrede en opptrapping for førstelinjen innen psykiske helsetjenester med fokus på kvalitet, forebygging og samhandling med spesialisthelsetjenesten og med en særlig prioritering av barn og unge.

Venstre.no, 17. juni

Spesielt valg: Fritt behandlingsvalg skal i første omgang innføres innen rus og psykiatri. Valget av forsøksgrupper er spesielt. Det viktigste for de psykisk syke og rusavhengige er å komme til behandling. Om det er private eller offentlige institusjoner som behandler dem, er antakelig mindre viktig for de syke. Mange er i en situasjon der de ikke selv er i stand til å velge behandler. De trenger noen som velger for dem.

Leder i Dagsavisen, 17. Juni

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 7, 2014, side

Kommenter denne artikkelen