Du er her

Svært dynamisk hukommelse

Hukommelsen er mer foranderlig enn tidligere antatt, viser ny forskning.

Et forskningsprosjekt ledet av Dr. Morris Moscovitch ved Rotman Research Institute, Universitetet i Toronto, viser at to områder av hjernen knyttet til hukommelse (hippocampus og neocortex) har ulike, men også komplementære roller. Ved å studere hvordan mennesker husker på kort og lang sikt, har Dr. Moscovitch sammen med flere andre forskere avdekket forskjeller mellom det de kaller «episodisk minne» og «semantisk minne». Episodisk minne er knyttet til hippocampus og er en form for korttidshukommelse, mens semantisk minne er knyttet til neocortex og forklares som en mer «generell hukommelse». Mennesker med skadet hippocampus og svekket nåtidsminne kan for eksempel fint huske tidligere hendelser fordi neocortex er intakt. Dr. Moscovich har også utformet en teori (multiple trace/transformation theory) for å forklare hvordan hippocampus og neocortex samarbeider og trekker veksler på hverandre.

Kilde: http://www.sciencedaily.com/releases/2014/05/140528133213.htm

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 7, 2014, side

Kommenter denne artikkelen