Du er her

Flerspråklighet gir kognitiv gevinst

Å beherske flere språk reduserer risikoen for kognitiv svikt i alderdommen.

Å lære seg flere språk kan være en god måte å holde hjernen i form på, ikke minst når man blir eldre. Dette er ikke ny viten, men en ny studie viser en tydeligere sammenheng mellom flerspråklighet og kognitive evner enn det som tidligere er påvist. I denne typen studier er det ofte vanskelig å vite hva som er årsak til hva. Er det flerspråkligheten som er årsak til bedre kognitive evner i høy alder? Eller er det gode kognitive evner i seg selv som gjør at man blir flerspråklig i utgangspunktet?

– Dette er den første studien av flerspråklighet og kognitive evner hvor vi nettopp har klart å kontrollere for barns intelligens, sier Dr. Thomas Bak, hovedforfatter bak studien som ble publisert i Annals of Neurology, tidsskriftet til den amerikanske nevrologiforeningen.

Studien viser at de som snakket to eller flere språk, hadde betydelig bedre kognitive evner sent i livet enn det man kunne forvente. De sterkeste effektene så man på den generelle intelligensen og i leseferdighetene. Effektene var til stede både hos de som lærte andrespråket i ung og i sen alder, viser studien.

Kilde: http://www.news-medical.net/

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 7, 2014, side

Kommenter denne artikkelen