Du er her

Forskningsnotiser

Å beherske flere språk reduserer risikoen for kognitiv svikt i alderdommen.

Hukommelsen er mer foranderlig enn tidligere antatt, viser ny forskning.

Mennesker som scorer høyt på IQ-tester, stoler mer på andre mennesker enn de som scorer lavt på de samme testene, viser ny forskning.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 7, 2014, side 587

Kommenter denne artikkelen