Du er her

Debatt og Kommentar

Barnesakkyndige blir tillagt stor grad av etterrettelighet og kompetanse. Da må vi også være åpne for å bli kikket i kortene

De sakkyndige psykologene Espen Walstad og Olof Gøtestam bygger opp under skepsisen som rår mot sakkyndiges habilitet, nøytralitet og åpenhet.

Det er et stort problem hvis retningslinjene er utformet på et for tynt grunnlag og ikke tar tilstrekkelig hensyn til sentrale momenter i terapiforskningen.

Hvorfor skal bare psykologer ha rett til å anmelde psykologisk litteratur som også er skrevet for barn?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 7, 2014, side 583-586

Kommenter denne artikkelen