Du er her

Boknytt

Michio Kaku | The future of the mind En populærvitenskapelig bok om hvordan hjernen og sinnet kan utvikle seg, basert på nye funn i nevrovitenskap og fysikk. Forfatteren stiller spørsmål, blant annet om man i framtiden kan spise «tankepiller» som bedrer kognisjonen, og om man kan laste opp hjernens innhold til en harddisk. Han hevder at dette ikke er science fiction, men realiteteter i en temmelig nær framtid. Random House, 2014. 400 sider

Endre Sjøvold | Resultater gjennom team Om hvordan man utvikler fremragende team – team som effektivt løser de oppgavene de er satt til å løse. Forfatteren viser at teamutvikling er en langsiktig og systematisk prosess, og ønsker å styre unna enkle standardoppskrifter. Universitetsforlaget, 2014. 304 sider

Jon G. Allen | Mentalisering i tilknytningsrelationer. Behandling av traumer med traditionel terapi Søkelys på hvordan mentalisering – det å være oppmerksom på tanker og følelser hos seg selv og andre – kan gjøre både terapeut og pasient i stand til å finne traumets årsak og veien ut av det. Hans Reitzels Forlag, 2014. 400 sider

Dion Sommer | Barndomspsykologi. Små barn i en ny tid Gjennom utforskning av nye trender i internasjonal forskning og en tverrfaglig tilnærming utfordrer forfatteren våre antakelser og vår forutinntatthet om barndommen i det moderne samfunnet. Sommer tar oppgjør med en rekke barne- og familiepsykologiske teorier og utfordrer tradisjonelle paradigmer på fagfeltet. Fagbokforlaget, 2014. 322 sider

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 7, 2014, side

Kommenter denne artikkelen