Du er her

Vel å merke

Stiftelsen Mentalhygienisk Rådgivningskontor utlyser stipend for 2015.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 7, 2014, side 591

Kommenter denne artikkelen