Du er her

Stoler mer på hverandre

Mennesker som scorer høyt på IQ-tester, stoler mer på andre mennesker enn de som scorer lavt på de samme testene, viser ny forskning.

Det er analyser av data fra den amerikanske og svært omfattende holdningsundersøkelsen «General Social Survey» som er opphav til denne konklusjonen. Forskere fra Oxford University har analysert et omfattende materiale på over 55 000 innsendte skjemaer fra amerikanske respondenter, og resultatene er signifikante.

Forskerne har flere teorier om årsaken til at intelligente mennesker stoler mer på andre enn de med lavere intelligens. En teori går ut på at de er bedre i stand til å vurdere menneskers karaktertrekk og derfor lettere inngår relasjoner med folk som ikke vil skuffe dem i framtiden. En annen teori går ut på at mennesker med høy IQ er bedre enn andre til å vurdere ulike situasjoner, og fanger dermed lettere opp andre personers unnfallenhet. Studien støtter liknende forskning fra europeiske land.

Kilde: http://www.sciencedaily.com/releases/2014/03/140316133840.htm

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 7, 2014, side

Kommenter denne artikkelen