Du er her

Søk på stipend

Stiftelsen Mentalhygienisk Rådgivningskontor utlyser stipend for 2015.

Gjennom tildeling av stipend til enkeltpersoner og institusjoner ønsker Stiftelsen Mentalhygienisk Rådgivningskontor å fremme virksomhet innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Formålene det kan søkes midler for, må ha bred forankring innenfor den psykodynamiske tradisjonen.

Det kan søkes om midler til undersøkelser til datainnsamling og/ eller bearbeidelse av data. Det kan også søkes midler til frikjøp av tid for utarbeidelse av artikler, rapporter eller foredrag – og til studiebesøk eller deltagelse på kongresser. Søknaden må inneholde en oversikt over hva pengene skal brukes til. Det må foreligge en prosjektplan med budsjett og informasjon om hvorvidt det foreligger annen finansiering.

Den som tildeles midler, må gi en skriftlig rapport bilagt regnskap tilbake til Stiftelsen. Ikke disponerte midler tilbakebetales. Ved ellers like kriterier vil ansatte ved tidligere Mentalhygienisk Rådgivningskontor ha fortrinnsrett for tildelning av midler. Prosjektets kliniske relevans er avgjørende.

Ytterligere informasjon ved henvendelse til Rune Johansen, 22 42 50 05 / ru-jo3@online.no eller til Anders Zachrisson, 22 69 95 10 / johnaz@online.no.

Søknad med dokumentasjon stiles til styreleder Otto Steenfeldt Foss og sendes forretningsfører Randi Hammerstrøm, Oslo Røde Kors, P.B. 3 Grønland, 0133 Oslo.

Søknadsfrist 1. september 2014.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 7, 2014, side

Kommenter denne artikkelen