Du er her

Forskningsnotiser

Forskningsnotiser
Publisert
2. juli 2014

Hukommelsen er mer foranderlig enn tidligere antatt, viser ny forskning.

Forskningsnotiser
Publisert
2. juli 2014

Mennesker som scorer høyt på IQ-tester, stoler mer på andre mennesker enn de som scorer lavt på de samme testene, viser ny forskning.

Forskningsnotiser
Publisert
2. juli 2014
Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2014

Foreløpig vet man lite om hvordan utstrakt bruk av dataspill påvirker barns psykiske helse. Ny studie antyder noen svar.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2014

Trening anses som godt for både kropp og psyke. Forskning fra Universitetet i Stavanger antyder at trening også kan føre til stress.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2014

Ny forskning viser at moralske vurderinger endres når man går fra å snakke morsmål til andrespråk.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2014
Forskningsnotiser
Publisert
5. mai 2014

Forskere har lett på feil sted når de har forsøkt å forklare hvorfor ruspasienter får tilbakefall.

Forskningsnotiser
Publisert
5. mai 2014
Forskningsnotiser
Publisert
5. mai 2014

Norske forskningsmiljøer ser på hvordan godt kosthold påvirker folks mentale helse.

Sider