Du er her

Trening kan gi stressreaksjoner hos overvektige

Trening anses som godt for både kropp og psyke. Forskning fra Universitetet i Stavanger antyder at trening også kan føre til stress.

En ny, norsk undersøkelse kan forklare hvorfor det er vanskelig for overvektige å gå ned i vekt ved hjelp av trening.

– Det blir ofte sagt at overvektige bør endre kosthold og trene for å gå ned i vekt. Kan hende er også stress noe som bør hanskes med, sier Brynjar Foss, førsteamanuensis ved Institutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger (UiS).

I studien deltok 17 inaktive personer med BMI på over 35 i et opplegg for livsstilsendring hvor både trening og endring av kosthold stod sentralt.

Til tross for livsstilsendringene gikk personene mindre ned i vekt enn treningsmengden og kostholdet skulle tilsi. Dette kan ha med stresshormonet kortisol å gjøre. Kortisolnivået økte nemlig for deltakerne i studien, og de ble mer stresset. Tidligere forskning viser at økt stress gjør det vanskelig å gå ned i vekt.

Studien er publisert i tidsskriftet Journal of Exercise Physiology online.

Kilde: http://www.uis.no/fakulteter-institutter-og-sentre/det-samfunnsvitenskap…–8328.html

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 6, 2014, side

Kommenter denne artikkelen