Du er her

Ny forskning avdekker mulig depresjonsgen

Galanin er et kjemisk stoff (peptid) i nervesystemet som blant annet påvirker humøret vårt. Nå har forskere undersøkt genene som koder for dette stoffet, og hvilken sammenheng de kan ha på utvikling av depresjon. I en studie publisert i det amerikanske tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences nylig undersøkte man personer som alle hadde gjennomgått svært belastende livshendelser. Noen av dem utviklet depresjon, andre ikke. Hvorfor var det sånn?

– Funnene våre tyder på at hjernens galanin-system spiller en betydelig rolle i utviklingen av depresjon ved å gjøre folk mer sårbare for psykologisk stress, sier forskerne bak studien.

Kilde: livescience.com/44324-genes-make-people-prone-to-depression. html?cmpid=514645

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 5, 2014, side

Kommenter denne artikkelen