Du er her

Forskningsnotiser

Forskningsnotiser
Publisert
1. juni 2006

Vi dømer andre etter moralske og rettvise kriterium, trur vi …

Forskningsnotiser
Publisert
1. juni 2006

Kvinner vurderer framleis «one night stands» som umoralske.

Forskningsnotiser
Publisert
1. juni 2006

Hvor vi plasserer blikket, viser hvordan vi ser på livet.

Forskningsnotiser
Publisert
1. juni 2006
Forskningsnotiser
Publisert
1. mai 2006

Kryssord og sudoku kan seinke svekkinga av mentale evner hos eldre.

Forskningsnotiser
Publisert
1. mai 2006

Mistenkte i en kriminalsak som gjør små endringer i utseendet sitt, reduserer betraktelig risikoen for å bli gjenkjent av vitner.

Forskningsnotiser
Publisert
1. mai 2006

Menn som har ei generelt positiv innstilling til framtida, ser ut til å ha lågare risiko enn pessimistar for å døy av hjarteinfarkt og slag.

Forskningsnotiser
Publisert
1. mai 2006

Ungdom som «berre» har angst og depresjon, oppsøkjer i mindre grad hjelp enn ungdom som har fysiske plager i tillegg.

Forskningsnotiser
Publisert
1. mai 2006

Sider