Du er her

Er mye dataspill skadelig?

Foreløpig vet man lite om hvordan utstrakt bruk av dataspill påvirker barns psykiske helse. Ny studie antyder noen svar.

Medievitenskapen er full av historier om hvordan introduksjonen av nye medier (som radio og tv) har ført til uro knyttet til mediets mulige negative påvirkning. Nå er det dataspill man forsker på i denne sammenhengen. Et forskerteam har brukt data fra 3 600 foreldre fra ulike europeiske land hvor målet var å finne ut av årsaker til og forebygging av fedme blant barn. Som en del av undersøkelsen ble foreldrene bedt om å svare på noen spørsmål knyttet til barns elektroniske medievaner. Andre spørsmål i undersøkelsen dreide seg om barnas psykiske helse og velvære (slik foreldrene oppfattet det), og ved å sammenstille disse dataene kunne man få en mulig indikasjon på sammenhengen mellom mediebruk og psykisk helse. Resultatene er nyanserte. Det viste seg å være liten sammenheng mellom elektronisk mediebruk og psykisk velvære. Det ble for eksempel ikke funnet noen sammenheng mellom det å spille mye dataspill og å ha lav selvfølelse eller fungere dårlig sosialt. For jentene i undersøkelsen ble hver ekstra time brukt på dataspill på hverdager til en viss grad assosiert med økt risiko for å få emosjonelle problemer. Men spillingen forklarer ikke i seg selv disse problemene. Det kan godt være familiære faktorer som er årsaken. Igjen er vi tilbake til høna og egget – og hva som kommer av hva.

Kilde: http://bps-research-digest. blogspot.no/2014/04/do-television-andvideo-games-impact-on.html

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 6, 2014, side

Kommenter denne artikkelen