Du er her

Forskningsnotiser

Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2015

I 2014 ble det skrevet ut over 57 millioner resepter for antidepressiver i England.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2015

Trening ser ut til å kunna betra minnet og evna til å tenka hos personar diagnostiserte med schizofreni.

Forskningsnotiser
Publisert
5. juni 2015
Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2015

Det kan vera samanheng mellom hyppige oppslag i søkemotoren og svekka intelligens.

Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2015

Eit snitt på 57 prosent av personar som har vore utsette for mobbing, rapporterer symptom på posttraumatisk stress over grenseverdiar for diagnosen.

Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2015

– Psykisk helsevern begynner å likne en firehjulsdrevet SUV som spinner i gjørma. Den sluker bensin, men kommer ingen vei.

Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2015
Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2015

I midten av mars fekk alle innbyggarar i helseregion Vest-Norge og delar av helseregion Midt-Norge sin eigen kjernejournal.

Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2015
Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2015

Sider