Du er her

Forskningsnotiser

Forskningsnotiser
Publisert
5. desember 2014
Forskningsnotiser
Publisert
5. november 2014
Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2014
Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2014
Forskningsnotiser
Publisert
5. oktober 2014

God ledelse og støtte fra kolleger gjør arbeidstakerne mer robuste.

Forskningsnotiser
Publisert
5. august 2014

Målretta øving ser bare ut til å forklara ein tredel av variasjonen i evner hos musikarar og sjakkmeistrar.

Forskningsnotiser
Publisert
5. august 2014
Forskningsnotiser
Publisert
5. august 2014

Ved skilsmisse blir middelaldra kvinner meir einsame enn jamaldra menn i same situasjon.

Forskningsnotiser
Publisert
5. august 2014

Personar som lid av alvorleg eteforstyrringar, gjer det svakare enn den friske kontrollgruppa på somme testar.

Forskningsnotiser
Publisert
2. juli 2014

Å beherske flere språk reduserer risikoen for kognitiv svikt i alderdommen.

Sider