Du er her

Forskningsnotiser

Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2015

Fysiske prestasjonar kan bli negativt påverka av mentale prosessar, endå lettare enn sosialpsykologar til no har meint.

Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2015

Egne grupper med medelever som beskytter og støtter de som blir mobbet, kan føre til at mobbing stopper.

Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2015
Forskningsnotiser
Publisert
5. februar 2015

Biologiske forklaringar reduserer helsearbeidarar sin empati med pasientane.

Forskningsnotiser
Publisert
5. februar 2015

En dansk studie finner at forebyggende behandling hjelper mot suicidale tanker og gjentatte selvmordsforsøk.

Forskningsnotiser
Publisert
5. februar 2015

Det ser ut til å vera ein samanheng mellom høg intelligens og det å vera engsteleg.

Forskningsnotiser
Publisert
5. februar 2015

Fengsla kriminelle meiner sjølv dei er snillare, meir pålitelege og meir ærlege enn ein gjennomsnittleg samfunnsborgar.

Forskningsnotiser
Publisert
5. februar 2015
Forskningsnotiser
Publisert
5. februar 2015

Forsøkspersonar med godt humør har jamt over for høge tankar om eiga evne til innleving og medkjensle.

Forskningsnotiser
Publisert
5. desember 2014

Sider