Du er her

Forskningsnotiser

Foreløpig vet man lite om hvordan utstrakt bruk av dataspill påvirker barns psykiske helse. Ny studie antyder noen svar.

Trening anses som godt for både kropp og psyke. Forskning fra Universitetet i Stavanger antyder at trening også kan føre til stress.

Ny forskning viser at moralske vurderinger endres når man går fra å snakke morsmål til andrespråk.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 6, 2014, side 494

Kommenter denne artikkelen