Du er her

Retningsløs rusforskning

Forskere har lett på feil sted når de har forsøkt å forklare hvorfor ruspasienter får tilbakefall.

FOTO: SAUL DAVIS / FLICKR

Hanne H. Brorson og kollegaer ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo har gått igjennom 20 år med studier av risikofaktorer for frafall hos rusavhengige pasienter.

– Denne forskningen har nesten bare handlet om ulike forhold ved pasienten – som alder, kjønn, utdanning og sivilstatus. Når man leter etter årsaker til frafall her, finner man med få unntak ingenting. Det kan ha gått på bekostning av forskning på de faktorene som faktisk kan ha betydning, sier Brorson på nettsidene til Psykologisk institutt.

Nesten ingen av studiene forskerne har gjennomgått, har undersøkt om pasienten avbryter behandlingen på grunn av terapeuten eller behandlingsopplegget.

– Det er forsket mye på allianse hos andre pasientgrupper, men ikke hos ruspasienter. Blant dem har man isteden forsket på motivasjon. Forskjellen er at lav motivasjon er noe man kan plassere hos pasienten, mens manglende allianse også handler om oss behandlere, sier Brorson.

Kilde: http://www.sv.uio.no/psi/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2014/rusforskn…

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 5, 2014, side

Kommenter denne artikkelen