Du er her

Forskningsnotiser

Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2015

I midten av mars fekk alle innbyggarar i helseregion Vest-Norge og delar av helseregion Midt-Norge sin eigen kjernejournal.

Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2015
Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2015
Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2015

Det kan vera samanheng mellom hyppige oppslag i søkemotoren og svekka intelligens.

Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2015

Eit snitt på 57 prosent av personar som har vore utsette for mobbing, rapporterer symptom på posttraumatisk stress over grenseverdiar for diagnosen.

Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2015

– Psykisk helsevern begynner å likne en firehjulsdrevet SUV som spinner i gjørma. Den sluker bensin, men kommer ingen vei.

Forskningsnotiser
Publisert
5. april 2015
Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2015
Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2015

Fysiske prestasjonar kan bli negativt påverka av mentale prosessar, endå lettare enn sosialpsykologar til no har meint.

Forskningsnotiser
Publisert
5. mars 2015

Egne grupper med medelever som beskytter og støtter de som blir mobbet, kan føre til at mobbing stopper.

Sider