Du er her

Nedsatt motorikk hos barn av personer med schizofreni

Barn av foreldre med schizofreni har problemer med balanse– og fingerferdighet, viser dansk studie.

– Klinikere bør være klar over motoriske symptomer og henvise barn med klare motoriske problemer til fysioterapeut, ifølge Brigitte Klee Burton, en av forfatterne av studien som ble publisert i Lancet Psychiatry i mars i år.

Forskerne undersøkte motorisk funksjon hos 514 barn i 7-årsalderen. 198 av barna hadde foreldre med schizofreni, mens 119 av dem var barn av foreldre med bipolar lidelse. Resten av barna hadde foreldre uten alvorlig psykiske lidelser.

Barn av foreldre med schizofreni viste nedsatt motorikk sammenlignet med barn av foreldre uten schizofreni.

– I familier med stor risiko for schizofreni hadde barna omtrent dobbelt så stor sjanse for å vise klare motoriske problemer som i familier uten slik risiko, ifølge studien.

Barn av foreldre med bipolar lidelse viste for øvrig ingen signifikant forskjell i motoriske ferdigheter sammenlignet med barn av foreldre uten bipolar lidelse.

Kilde: http://www.medscape.com/viewarticle/878327

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 5, 2017, side

Kommenter denne artikkelen