Du er her

Forskningsnotiser

Personer med forhøyet risiko for å utvikle schizofreni har også større sannsynlighet for å prøve cannabis, viser ny forskning.

Barn av foreldre med schizofreni har problemer med balanse– og fingerferdighet, viser dansk studie.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 5, 2017, side 449

Kommenter denne artikkelen