Du er her

Psykose-episode øker risikoen for tidlig død

Ny studie viser at unge som har opplevd en psykotisk episode, har langt større risiko for tidlig død enn gjennomsnittet.

Forskerne i studien har analysert data fra 5000 personer mellom 16 og 30 år som nylig har fått en psykosediagnose og som de fulgte over et helt år. Resultatet er nedslående: Risikoen for tidlig død i løpet av dette året var 24 ganger høyere for denne gruppen enn gjennomsnittet for denne aldersgruppen.

Studien, som fikk støtte fra amerikanske National Insitute of Mental Health (NIMH), ble ledet av Michael Schoenbaum (PhD) og ble publisert i tidsskriftet Shizophrenia Bulletin i april i år.

– Disse funnene viser hvor viktig det er å kartlegge dødsstatistikk for mennesker med mentale lidelser. Helsefeltet er flinke til å rapportere denne typen statistikk for somatiske lidelser som kreft og hjerte– og karsykdommer, men vi er dårlige på psykiske lidelser. Vi må også finne ut av hvordan disse unge menneskene døde, det sier denne studien ingenting om, sier Schoenbaum på nettstedet til NIMH.

Kilde: https://www.nimh.nih.gov/news/science-news/2017/higher-death-rate-among-…

Kommenter denne artikkelen