Du er her

Rytmens magi

Bergensforskere ser på de «musikalske hjernemekanismene» hos pasienter med Parkinsons sykdom

Publisert
1. desember 2018
Emner

At musikk kan endre hjernen vår, har bred støtte i forskning. På hvilken måte kan dette komme til nytte hos pasienter med nevrodegenerative lidelser, slik som Parkinsons sykdom? Forskerne i Bergen Research Group on Auditory Perception (BERG-AP) forsøker å finne svar. Parkinson kjennetegnes ved at nevroner i midthjernen dør. Skadene gir motoriske og ikke-motoriske symp- tomer knyttet til rytme og bevegelse. På Forskning.no beskriver stipendiat ved BERG-AP Ketil Vikene at virkningen av rytmisk musikk for en pasient med Parkinson oppleves nesten magisk: En pasient kan gå fra ustø gange

til å gjenvinne kontroll over kroppen. Ifølge Vikene vet vi endel om hvordan rytmisk trening kan brukes for denne gruppen, men lite om hvorfor det fungerer. For å finne ut av dette, skanner Vikene og kollegaer hjernen til pasi- enter med Parkinson mens de lytter til musikk og rytmer. Så langt antyder forskningen deres at Parkinson-hjernen bruker litt mer energi på å behandle

rytmikk, og at oppgaven blir fordelt til intakte områder i hjernen. Funnene gir en forsiktig antyd- ning om at rytmikken så kan medføre at visse hjernefunksjoner normaliseres. Rytmene ser ut

til å hjelpe hjernen til å «komme i takt». Musikken kan føre til en slags kortvarig «reparasjon» av de delene av hjernen som kontrollerer kroppsbeve- gelsene. Forskerne håper at kunnskapen etter- hvert kan komme til nytte også ved behandling av ikke-motoriske symptomer ved Parkinsons, slik som hukommelse og oppmerksomhet.

Kilde Forskning.no

Kommenter denne artikkelen