Du er her

Autonomi gjør andre bedre

En nylig publisert studie fra Norges handelshøyskole (NHH) i Bergen viser at autonomi bidrar positivt til både egne og andres jobbresultater.

«Empirisk finner vi at autonomi øker prestasjoner i jobben; både egne resultater og ved at man bidrar til at andre utfører sine oppgaver på en god måte», skriver artikkelforfatterne på nettsidene til NHH.

Studien er gjennomført av Torstein Nesheim, seniorforsker ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Karen Modesta Olsen, professor ved NHH og Alexander Madsen Sandvik, post.doc. ved samme studiested.

Undersøkelsen bygger på data fra 500 ansatte i den norske delen av en multinasjonal, profesjonell servicebedrift. Et interessant spørsmål, mener forskerne, er om det er en gjensidig forsterkende effekt mellom autonomi og det å gjøre andre i et nettverk bedre: «Vi finner en slik empirisk sammenheng; det er faktisk størst utbytte av nettverk når man har stor frihet i arbeidet», ifølge forskerne.

Kilde: https://www.nhh.no/forskning/forskningsnytt/arkiv-forskningsartikler/201…

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 4, 2017, side

Kommenter denne artikkelen