Du er her

De viktigste lederegenskapene, ifølge ledere

Dr. Sunnie Giles har intervjuet 195 ledere i 15 land om hvilke lederegenskaper de mener er viktigst. Deltakerne ble spurt om å velge det de mente var de 15 viktigste lederegenskapene fra en liste med 74 ulike egenskaper. Topp fem-egenskapene er disse, ifølge lederne: høy etisk og moralsk standard; gode på å klargjøre mål, uten å styre for mye; kommuniserer forventninger tydelig; å være fleksibel nok til å endre mening; god på å kommunisere åpent og ofte.

Kilde: https://hbr.org/2016/03/the-most-important-leadership-competencies-accor…

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 4, 2017, side

Kommenter denne artikkelen