Du er her

Sammenheng mellom schizofreni og bruk av cannabis

Personer med forhøyet risiko for å utvikle schizofreni har også større sannsynlighet for å prøve cannabis, viser ny forskning.

Det er vanskelig å vite hva som forårsaker hva når man ser på sammenhengen mellom schizofreni og bruk av cannabis. Øker bruk av cannabis sjansen for å utvikle schizofreni – eller er sammenhengen motsatt? En ny studie fra universitetet i Bristol i England indikerer at de som er i risikosonen for å utvikle schizofreni, har større sjanse for å prøve cannabis:

– Vi finner sterkere bevis for at personer som er i risikosonen for å utvikle schizofreni, vil prøve cannabis, enn at bruk av cannabis er årsaken til at mennesker får lidelsen. Men vi må grave dypere ned i dette materialet for å finne ut mer om årsaker og virkninger. Vi vet fortsatt for lite om hvordan stor grad av cannabisbruk påvirker utviklingen av schizofreni hos personer som er i risikogruppen, sier Dr. Suzi Gage ved Bristol University, som er ansvarlig for studien, til nettstedet Science Daily.

Kilde: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161219084641.htm

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 5, 2017, side

Kommenter denne artikkelen