Du er her

Doktorgrad

Doktorgrad
Publisert
1. april 2006

Er barn av innvandrere som selv er født og oppvokst i Norge mer utsatt for psykiske vansker enn ungdom med norsk bakgrunn? Trenger man egne teorier for å forstå psykiske vansker hos disse?

Doktorgrad
Publisert
1. april 2006

Hvordan forstår og utformer barn og voksne i vår tids fosterfamilier et felles hverdagsliv, og hvilke muligheter for relasjonsdannelse har de innenfor disse institusjonelle rammene?

Doktorgrad
Publisert
1. april 2006
Doktorgrad
Publisert
1. september 2005

I hvilken grad kan ungdommers utviklingsforløp påvirkes av ytre hendelser? Trine Waaktaar har studert hvordan negativ og positiv ytre påvirkning virker inn på ungdommers atferd over tid.

Doktorgrad
Publisert
1. september 2005

Laumann dokumenterer at det å oppholde seg i naturen kan redusere stress og ha en rekke gode helseeffekter, som bedre oppmerksomhet og konsentrasjon, og mer positive følelser.

Doktorgrad
Publisert
1. september 2005

Helgeland viser at det er viktig å se på psykiske lidelser i et utviklingsmessig langtidsperspektiv, og vektlegger betydningen av sosiale, kulturelle og kjønnsrelaterte faktorer i utviklingen av personlighetsforstyrrelser.

Doktorgrad
Publisert
1. september 2005
Doktorgrad
Publisert
1. september 2005

Det er primært de følelsesmessige relasjonene og den komplekse samspillsdynamikken mellom mennesker som befordrer forandring, utvikling og psykologisk vekst, skriver Holgersen, som argumenterer mot å nedtone språkets betydning.

Doktorgrad
Publisert
1. mai 2005

Ueland undersøkte i hvilken grad ungdom med schizofreni eller andre psykoser i likhet med voksne har vansker med hukommelse, oppmerksomhet og problemløsning, og hvorvidt det gjennom trening er mulig å forbedre funksjonene.

Doktorgrad
Publisert
1. mai 2005

Med utgangspunkt i nyere beslutningsmodeller undersøkte Kobbeltvedt samspillet mellom tenkning og følelser som ligger til grunn for vurdering av risiko og fare.

Sider