Du er her

Doktorgrad

Doktorgrad
Publisert
1. mai 2008
Doktorgrad
Publisert
1. april 2008

Hvordan virker genetisk variasjon inn på hjernens anatomi og fysiologi? Og endrer aldringsprosessen på dette forholdet?

Doktorgrad
Publisert
1. april 2008

Kvinner og menn reagerer forskjellig på den samme biokjemiske forandringen, redusert serotonin, spesielt i forhold til humør og impulsivitet.

Doktorgrad
Publisert
1. april 2008
Doktorgrad
Publisert
11. februar 2008
Doktorgrad
Publisert
11. februar 2008

Selvmordsforsøk og seksuelle overgrep overfor barn og unge øker risikoen for selvmordsforsøk senere i livet dersom ikke hjelpetiltak settes inn.

Doktorgrad
Publisert
11. februar 2008

De fleste epileptikere er anfallsfrie, men likevel har pasienter med aktiv epilepsi vært prioritert i den nevropsykologiske forskningen. Hva slags effekt har anti-epileptisk medisin på denne gruppen?

Doktorgrad
Publisert
11. februar 2008

Dageid utforsker hiv-positive personers opplevelser og erfaringer i en sørafrikansk kultur og kontekst, og diskuterer utvikling av meningsfulle, myndiggjørende og bærekraftige støttetiltak.

Doktorgrad
Publisert
11. februar 2008

En bekymringsfullt stor andel av mennesker ser sin helsetilstand som uforenlig med arbeid, og det er av stor samfunnsmessig interesse å finne årsaken til den høye andelen arbeidsudyktige.

Doktorgrad
Publisert
5. januar 2008

I avhandlingen ble subjektive helseplager, livskvalitet og arbeidsmiljø undersøkt hos arbeidstakere ved to sykehjem.

Sider