Du er her

Doktorgrad

Doktorgrad
Publisert
31. januar 2007

Doktorgradsarbeidet undersøker hvilke områder i hjernen som er kritiske for oppfatning av språk.

Doktorgrad
Publisert
31. januar 2007

Doktorgradsarbeidet tyder på at selv om de fleste som har opplevd foreldres skilsmisse klarer seg bra, har de en økt risiko for psykiske helseplager i ungdomsårene og i voksenlivet.

Doktorgrad
Publisert
31. januar 2007

Studien viser en moderat økt forekomst av selvmord blant norske FN/NATO-veteraner sammenlignet med andre norske menn. Mangel på sosial støtte, psykiske helseproblemer og ufrivillig hjemsendelse fra tjenesten kan ha betydning.

Doktorgrad
Publisert
1. desember 2006
Doktorgrad
Publisert
1. desember 2006

Undervisningsprogrammet VÆR røyk-FRI er ett av de mest omfattende tiltakene iverksatt mot røyking i Norge. Men programmet har klare begrensninger, viser Inger Synnøve Moans doktorgradsarbeid.

Doktorgrad
Publisert
1. desember 2006

Larsens doktorgradsarbeid undersøker iverksetting og gjennomføring av Steg for Steg (Second Step), som er et undervisningsopplegg for trening av sosial kompetanse.

Doktorgrad
Publisert
1. desember 2006

Mer kunnskap om mellommenneskelige relasjoner og økte forventninger om mestring vil kunne dempe konflikter blant voksne. For ungdom vil trening i stressmestring hjemme og i skolen virke positivt, ifølge Bancila

Doktorgrad
Publisert
1. desember 2006

Avhandlingen er en metavitenskapelig begrepsanalyse av forutsetningene for et objektivt perspektiv på avviksfenomener hos mennesker, fortrinnsvis såkalte psykopatologiske tilstander, i en individsosial-og historierelatert sammenheng.

Doktorgrad
Publisert
10. oktober 2006
Doktorgrad
Publisert
10. oktober 2006

Kan endringer i organisasjoner gjennomføres lettere gjennom å stimulere til økt refleksjon på ulike ledernivåer?

Sider