Du er her

Doktorgrad

Doktorgrad
Publisert
10. oktober 2006

Nærde undersøkte psykiske helseproblemer blant ca. 1000 mødre med små barn, og sammenhengen mellom ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer og mødrenes psykiske helse.

Doktorgrad
Publisert
10. oktober 2006

Studien gir støtte til tobakksforebyggende arbeid for å redusere røyking blant unge gjennom tverrsektorielle programmer for både skole og hjem.

Doktorgrad
Publisert
10. oktober 2006

Økt kunnskap om hvordan læringsprosesser er endret kan føre til bedre diagnostiske verktøy og bedre behandling for barn med ADHD.

Doktorgrad
Publisert
1. august 2006

Målet med avhandlingen var å belyse og integrere individuelle forskjeller i hjerne- og atferdsmål på tvers av livsløpet hos voksne.

Doktorgrad
Publisert
1. august 2006

Studien viser hvordan arbeidsplassen kan virke inn på og forme de ansattes bruk av alkohol.

Doktorgrad
Publisert
1. august 2006

Studien understøtter nyere retningslinjer som anbefaler et høyere behandlingsnivå. Det er nødvendig med aktiv medisinsk oppfølging.

Doktorgrad
Publisert
1. august 2006
Doktorgrad
Publisert
1. august 2006

Deltakelse på et løsningsfokusert kurstilbud kan bedre sykmeldtes opplevelse av egen psykiske helse, og være et viktig supplement til annen behandling.

Doktorgrad
Publisert
1. april 2006

Nyere ledelsesmodeller fokuserer på lederen som inspirator og relasjonen mellom lederen og de ansatte. Avhandlingen setter søkelyset på transformasjonsledelse i en norsk kontekst.

Doktorgrad
Publisert
1. april 2006

Hvorfor det er så vanskelig for voksne å oppdage seksuelle overgrep mot barn, og hvorfor er det så vanskelig for barn som utsettes for seksuelle overgrep, å fortelle om overgrepene?

Sider