Du er her

Doktorgrad

Doktorgrad
Publisert
1. august 2007

Forståelse av antisosial atferd og kjønns- og aldersforskjeller i sammenheng med denne atferden er tema for avhandlingen.

Doktorgrad
Publisert
1. august 2007

Målet med studien var å dokumentere og analysere 12–17 år gamle barns psykososiale situasjon og mestringsreaksjoner når de blir foreldreløse på grunn av aids.

Doktorgrad
Publisert
1. august 2007
Doktorgrad
Publisert
1. juni 2007

Avhandlingens tema er hva som kjennetegner følelser i ytterkanten av bevisstheten, hvordan slike følelser oppstår, og hvordan de kan måles.

Doktorgrad
Publisert
1. juni 2007

Avhandlingen undersøker i hvor stor grad foreldrene er integrert i poliklinisk behandling i det norske psykiske helsevernet for barn og unge.

Doktorgrad
Publisert
1. juni 2007

Glasø undersøker hvilke følelser som kan oppstå i leder medarbeiderrelasjonen og hvordan disse blir regulert ved enten å bli uttrykt, undertrykt eller simulert under samhandlingen.

Doktorgrad
Publisert
1. juni 2007

Avhandlingen tar opp hvilke helsemessige og personlighetsmessige konsekvenser mobbing i arbeidslivet kan ha. Den belyser også psykososiale bakgrunnsfaktorer for mobbing.

Doktorgrad
Publisert
1. juni 2007
Doktorgrad
Publisert
31. januar 2007

Finnes det universelt funksjonelle måter å mestre traumer på, eller er dette avhengig av sosioøkonomiske og sosiokulturelle rammevilkår? Utgangspunktet for undersøkelsen er Tigraiprovinsen i Etiopia.

Doktorgrad
Publisert
31. januar 2007

Doktorgradsarbeidet undersøker hvilke områder i hjernen som er kritiske for oppfatning av språk.

Sider