Du er her

Doktorgrad

Doktorgrad
Publisert
4. desember 2007

Studien viser økt forekomst av kognitive og psykososiale problemer hos barn med epilepsi, og nødvendigheten av en tverrfaglig tilnærming i behandlingstilbudet barna får.

Doktorgrad
Publisert
4. desember 2007

Ny kunnskap om atferden hos barn med ADHD gir håp om tidligere identifisering av barna, og større muligheter for å unngå uheldig utvikling.

Doktorgrad
Publisert
4. desember 2007

Avhandlingen er en langtidsstudie av femti mødre i samspill med sine barn, fra barna er to til 17 måneder gamle.

Doktorgrad
Publisert
2. oktober 2007

Ungdom med helseplager har en økt risiko for også å være mye plaget i tidlig voksen alder. Det trengs kunnskap om ressursfaktorer og belastningsfaktorer i de unges sosiale miljø som kan tenkes å påvirke utviklingen av slike plager.

Doktorgrad
Publisert
2. oktober 2007
Doktorgrad
Publisert
2. oktober 2007

Angst og depresjon forekommer hyppig i befolkningen, men blir ofte verken diagnostisert eller behandlet. Avhandlingen omhandler langtidskonsekvenser i form av mortalitet og arbeidsrelatert uførhet.

Doktorgrad
Publisert
2. oktober 2007

Hvordan oppfatter vi og husker vi det visuelle miljø? Hvilke attributter «kodes» i langtidshukommelse, og hvordan vil ulik erfaring påvirke dette? Dette er temaer i avhandlingen.

Doktorgrad
Publisert
2. oktober 2007

Forekomsten av depresjon øker i alle aldersgrupper og i alle vestlige kulturer. Mennesker som har opplevd én depresjon, har fordoblet risiko for å oppleve depresjon på nytt. Hva kan årsaken være?

Doktorgrad
Publisert
1. august 2007

Avhandlinga tar for seg korleis nevropsykologiske metodar kan nyttast til å auka forståinga for viktige sider ved tenking og psykososial tilpassing hos pasientar med epilepsi.

Doktorgrad
Publisert
1. august 2007

Forståelse av antisosial atferd og kjønns- og aldersforskjeller i sammenheng med denne atferden er tema for avhandlingen.

Sider