Du er her

Doktorgrad

Doktorgrad
Publisert
5. september 2013

I sin doktorgradsavhandling har stipendiat Rune Thormodsen sammenlignet hjernene til friske ungdommer og ungdommer med schizofreni.

Doktorgrad
Publisert
5. september 2013

Personer med psykoselidelser hadde større vansker med å gjenkjenne selvlagde minner sammenlignet med en kontrollgruppe, viste Christian Thoresens doktorgradsarbeid. Fenomenet var assosiert med redusert aktivitet i bestemte hjerneområder.

Doktorgrad
Publisert
5. september 2013
Doktorgrad
Publisert
6. august 2013
Doktorgrad
Publisert
6. august 2013
Doktorgrad
Publisert
6. august 2013
Doktorgrad
Publisert
5. juli 2013
Doktorgrad
Publisert
5. juli 2013
Doktorgrad
Publisert
5. juli 2013
Doktorgrad
Publisert
7. mai 2013

Sider