Du er her

Doktorgrad

Doktorgrad
Publisert
1. mai 2005

Med utgangspunkt i nyere beslutningsmodeller undersøkte Kobbeltvedt samspillet mellom tenkning og følelser som ligger til grunn for vurdering av risiko og fare.

Doktorgrad
Publisert
1. mai 2005

Kunnskap om oppmerksomhetsfunksjoner i hjernen øker generell forståelse av hjernen, og forståelsen av enkelte psykiske lidelser og barn med ADHD.

Doktorgrad
Publisert
1. mai 2005

Personer med schizofreni vil ofte ha problemer med kognitive funksjoner. Det er viktig å forstå forholdet mellom disse vanskene og de kliniske symptomene ved schizofreni.

Doktorgrad
Publisert
1. desember 2004

Barn av mødre som har brukt narko-tika mens de var gravide, har betyde- lig mer atferdsvansker i 4 1/2-årsalde- ren enn andre barn, selv når de har vokst opp i fosterhjem.

Doktorgrad
Publisert
1. desember 2004

Barns posisjon som vitner i det nor-ske samfunn hviler i stor grad på den voksne avhørslederens ekspertkom- petanse. Dersom denne kompetansen ikke er relevant, eller metodene ikke er pålitelige, vil barnets rettssikkerhet være truet.

Doktorgrad
Publisert
1. desember 2004

Rorschach-metoden gir pålitelige og gode resultater når man gjør metodisk grundige undersøkelser.

Doktorgrad
Publisert
1. desember 2004

Både familieterapi og utviklingspsyko-logi er opptatt av korleis meining vert skapt gjennom gjensidig fortolking, og av historieforteljing som reiskap for å skape meining.

Doktorgrad
Publisert
1. desember 2004
Doktorgrad
Publisert
1. november 2004
Doktorgrad
Publisert
1. november 2004

Sider